Tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 9.4.2020. Päivitetty 5.1.2024.

Rekisterin ylläpitäjä:
Tekstitalo
Y-tunnus: 3119503-1

Rekisterin yhteyshenkilö
Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin vastataan kahden viikon kuluessa.

Yhteyshenkilö:
Sanna Ruoho
sanna.ruoho@tekstitalo.fi

Rekisterin nimi
Tekstitalon asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja voidaan käyttää asiakassuhteiden hoitamiseen, tiedottamiseen, markkinointiin ja asiakashistorian seurantaan.

Henkilötietojen kerääminen perustuu henkilön omaan suostumukseen, olemassa olevaan asiakassuhteeseen tai potentiaaliseen asiakassuhteeseen.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:

 • Yhteyshenkilön tiedot: nimi, titteli, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite
 • Organisaation tiedot: y-tunnus, nimi, osoitetiedot, taustatiedot
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Markkinointiviestien lähetys-, avaus- ja klikkaustiedot ja ladattuihin materiaaleihin liittyvät tiedot
 • Sosiaalisen median kautta kerätyt tiedot
 • Markkinointikilpailuihin ja kyselyihin liittyvät tiedot
 • Asiakaspalvelun ja myynnin yhteydenotot
 • Lupatiedot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • Muita asiakkuuden hallintaan liittyviä luokittelu- ja markkinointitietoja.

Rekisterin tietolähteet
Henkilötiedot kerätään asiakassuhteen tai potentiaalisen asiakassuhteen perustamisen yhteydessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä (esimerkiksi verkkosivuilta lähetetyn viestin, sähköpostin, puhelun, uutiskirjeen tilauksen, digitaalisen aineiston latauksen tai oston yhteydessä). Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta. Rekisterin henkilötietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin.

Henkilötietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös EU- ja ETA-alueen ulkopuolella, mutta käsittelijä on sitoutunut käsittelytoimissaan noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia velvoitteita.

Välimatkojen uutiskirjeen tilanneiden sähköpostiosoitetiedot siirretään Mailchimp-uutiskirjepalveluun, jonka palvelin sijaitsee Yhdysvalloissa. Mailchimp vastaa osaltaan tietosuojalainsäädännön noudattamisesta.

Mailchimpin tietosuojakäytäntö

Rekisterin suojaus
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta, ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten henkilötiedot kerättiin. Saadaksesi lisää tietoja henkilötietojen säilytysajasta ota yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus:

 • saada pääsy henkilötietoihinsa ja saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
 • saada itseään koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot oikaistuksi ja puutteelliset henkilötiedot täydennetyksi
 • saada rekisterinpitäjällä toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä muodossa
 • tietyissä tilanteissa rajoittaa tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
 • saada tietyissä tilanteissa itseään koskevat henkilötiedot poistetuksi
 • milloin tahansa peruuttaa suostumuksena (suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn laillisuuteen).

Pyyntö rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen tulee lähettää sähköisesti osoitteeseen sanna.ruoho@tekstitalo.fi.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojensa käyttöä koskevassa asiassa. Toimivaltainen valvontaviranomainen Suomessa on Tietosuojavaltuutettu.


Evästeet verkkosivuilla

Käytämme evästeitä seuraavilla Tekstitalon verkkosivustoilla:

Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään helpottamaan verkkosivuston käyttöä. Nämä tiedot liittyvät käyttäjän tietokoneen IP-osoitteeseen, alisivuihin joilla käyttäjä vierailee, vierailun päivämäärään ja kestoon, ja käyttäjän päätelaitteeseen, käyttöjärjestelmään ja verkkoselaimeen sekä siihen verkkosivustoon, josta käyttäjä siirtyi Tekstitalon verkkosivustoille.

Evästeiden avulla kerätään tietoa sivustojen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käytämme evästeitä kävijätilastointiin ja tietojen keräämiseen sivustojen käytön yksityiskohdista.

Suostumus evästeiden käyttöön

Voit valita haluamasi evästeet, kun saavut sivustolle, ja halutessasi kieltää analytiikka- ja markkinointievästeiden käytön. Evästeasetuksia voi muuttaa jälkikäteen sivujen alalaidasta avautuvasta ikkunasta. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston tai sen osien toiminnallisuuteen. Hyväksymällä evästeet annat suostumuksesi evästeiden käyttöön tämän selosteen ehtojen mukaisesti.

Analytiikka

Seuraamme sivuston liikennettä Matomolla. Jos kiellät seurantaevästeet, Matomo hyödyntää evästeetöntä kävijäseurantaa, joka ei sisällä henkilötietoja ja josta ei voi yksilöidä käyttäjää.

Voimme käyttää myös erilaisia seurantakoodeja sisältöjen ja mainonnan kohdistamiseksi ja niiden tehokkuuden mittaamiseksi. Voimme käyttää sivustoilla Facebook-pikseliä seuraamaan sivustojen kävijätietoja ja kohdentamaan mainontaa Facebookissa ja Instagramissa.

Kommentit

Kun jätät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot sekä IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko kommentoija palvelun käyttäjä. Jos jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa. Vierailijoiden kommentteja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Sivustojen artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita ja kuvia). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että kävisit itse kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja seurata vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa.