Tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 9.4.2020. Päivitetty 26.7.2022.

Rekisterin ylläpitäjä:
Tekstitalo
Thurmaninaukio 10 C 31
02700 Kauniainen
Y-tunnus: 3119503-1

Rekisterin yhteyshenkilö
Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin vastataan kahden viikon kuluessa.

Yhteyshenkilö:
Sanna Ruoho
sanna.ruoho@tekstitalo.fi

Rekisterin nimi
Tekstitalon asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja voidaan käyttää asiakassuhteiden hoitamiseen, tiedottamiseen, markkinointiin, asiakashistorian seurantaan sekä Tekstitalon ja sen yhteistyökumppaneiden  suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Henkilötietojen kerääminen perustuu henkilön omaan suostumukseen, olemassa olevaan asiakassuhteeseen, potentiaaliseen asiakassuhteeseen tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:

 • Yhteyshenkilön tiedot, kuten nimi, titteli, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite
 • Organisaation tiedot, kuten y-tunnus, nimi, osoitetiedot, taustatiedot
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Markkinointiviestien lähetys-, avaus- ja klikkaustiedot ja ladattuihin materiaaleihin liittyvät tiedot
 • Sosiaalisen median kautta kerätyt tiedot
 • Markkinointikilpailuihin ja kyselyihin liittyvät tiedot
 • Asiakaspalvelun ja myynnin yhteydenotot
 • Kiinnostuksen kohteet
 • Lupatiedot, kuten suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
 • Muita asiakkuuden hallintaan liittyviä luokittelu- ja markkinointitietoja.

Rekisterin tietolähteet
Henkilötiedot kerätään asiakassuhteen tai potentiaalisen asiakassuhteen perustamisen yhteydessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä (esimerkiksi verkkosivuilta lähetetyn viestin, sähköpostin, puhelun, uutiskirjeen tilauksen, digitaalisen aineiston latauksen tai oston yhteydessä). Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta. Rekisterin henkilötietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin.

Henkilötietojen luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille normaalissa toiminnassa. Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta, ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten henkilötiedot kerättiin. Saadaksesi lisää tietoja henkilötietojen säilytysajasta ota yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella tiettyjä henkilötietoihinsa liittyviä oikeuksia. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus:

 • saada pääsy henkilötietoihinsa ja saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
 • saada itseään koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot oikaistuksi ja puutteelliset henkilötiedot täydennetyksi
 • saada tietyissä tilanteissa itseään koskevat henkilötiedot poistetuksi
 • tietyissä tilanteissa rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä
 • saada rekisterinpitäjällä toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä halutessaan siirtää kyseiset henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle
 • tietyissä tilanteissa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
 • milloin tahansa peruuttaa suostumuksena (suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn laillisuuteen).

Pyyntö rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Tekstitalo
Thurmaninaukio 10 C 31
02700 Kauniainen

Tai sähköisesti osoitteeseen
sanna.ruoho@tekstitalo.fi

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojensa käyttöä koskevassa asiassa. Toimivaltainen valvontaviranomainen Suomessa on Tietosuojavaltuutettu.


Evästeet verkkosivuilla

Käytämme evästeitä seuraavilla verkkosivustoilla:

Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä muun muassa käytetään helpottamaan verkkosivuston käyttöä. Nämä tiedot liittyvät käyttäjän tietokoneen yhteysosoitteeseen (IP-osoite), niihin alisivuihin, joilla käyttäjä vierailee, vierailun päivämäärään ja kestoon, ja käyttäjän käyttämään päätelaitteeseen, käyttöjärjestelmään ja verkkoselaimeen sekä siihen verkkosivustoon tai muuhun lähtöpisteeseen, josta käyttäjä siirtyi Tekstitalon verkkosivustolle.

Evästeiden avulla kerätään tietoa sivustojen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Tekstitalo käyttää evästeitä kävijätilastointiin ja tietojen keräämiseen sivustojen käytön yksityiskohdista.

Suostumus evästeiden käyttöön

Voit valita haluamasi evästeet, kun saavut sivustolle, ja halutessasi kieltää analytiikka- ja markkinointievästeiden käytön. Evästeasetuksia voi muuttaa jälkikäteen sivujen alalaidasta avautuvasta ikkunasta. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston tai sen osien toiminnallisuuteen. Hyväksymällä evästeet annat suostumuksesi evästeiden käyttöön tämän selosteen ehtojen mukaisesti.

Analytiikka

Seuraamme sivuston liikennettä Google Analyticsilla ja Matomolla. Voit kieltää Google Analytics -seurannan kieltämällä analytiikkaan käytettävät evästeet. Matomo hyödyntää evästeetöntä kävijäseurantaa, joka ei sisällä henkilötietoja ja josta ei voi yksilöidä käyttäjää.

Voimme käyttää myös erilaisia seurantakoodeja sisältöjen ja mainonnan kohdistamiseksi ja niiden tehokkuuden mittaamiseksi. Voimme käyttää sivustoilla Facebook-pikseliä seuraamaan sivustojen kävijätietoja ja kohdentamaan mainontaa Facebookissa ja Instagramissa.

Kommentit

Kun jätät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot sekä IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko kommentoija palvelun käyttäjä. Jos jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa. Vierailijoiden kommentteja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Sivustojen artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita ja kuvia). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.