Näin artikkeli syntyy – tutustu Tekstitalon juttuprosessiin

Sisällöntuotannon osittainen ulkoistaminen on helppoa. Minulta voit tilata yksittäisiä tai useampia kiinteähintaisia artikkeleita, jotka sopivat esimerkiksi yritysblogiin tai asiakaslehteen.

Tällainen on Tekstitalon juttuprosessi tilauksesta toimitukseen:

1. Ota minuun yhteyttä sähköpostitse. Hyvässä toimeksiannossa on mukana jutun aihe ja näkökulma, tiedot haastateltavista, toivottu aikataulu ja jutun pituus. Haastateltavilta työntekijöiltä ja asiakkailta kannattaa kysyä lupa etukäteen, jotta juttu saadaan varmasti toteutettua ja voin lähteä suoraan sopimaan haastatteluja.

2. Sovimme jutun tekemisestä kirjallisesti. Hinnoittelen artikkelit haastateltavien määrän mukaan. Asiantuntijablogissa on tyypillisesti yksi haastateltava, ja voin kirjoittaa tekstin haastatteluksi tai minä-muotoon. Asiakastarinoihin kuuluu asiakkaan haastattelun lisäksi projektin tuntevan henkilön taustahaastattelu, jotta osaan painottaa oikeita asioita enkä kysele asiakkaalta itsestäänselvyyksiä.

3. Lähetän haastateltaville viestiä ja sovin haastatteluajat. Valmistelen haastattelut huolellisesti taustatietojen pohjalta. Asiantuntijahaastateltaville lähetän kysymykset usein katsottavaksi etukäteen. Toteutan haastattelut etänä Teamsin kautta ja varaan niihin 30–45 minuuttia aikaa. Joskus toteutan kahden henkilön yhteishaastatteluja, jolloin tilanteesta tulee keskustelevampi. Nauhoitan haastattelut, ja tallenne tulee vain minun käyttööni.

4. Litteroin haastattelun. Teen haastattelun aikana runsaasti muistiinpanoja, mutta saan harvoin jokaista sanaa ylös. Kirjoitan haastattelun puhtaaksi automaattisten litterointityökalujen avulla tai tarvittaessa käsin. Bongaan usein jo tässä vaiheessa olennaiset kohdat, jotka päätyvät valmiiseen tekstiin. Yhdestä haastattelusta tulee helposti viisi sivua muistiinpanoja.

5. Kirjoitan artikkelin. Varsinkin laajemmissa artikkeleissa työstän kaksi versiota, joiden välillä nukun yön yli. Kun teksti on muuten valmis, lisään ingressin, väliotsikot ja viimeiseksi pääotsikon. Toimiva niksi on lukea teksti ääneen (tai käyttää Wordin ääneenlukutoimintoa), jolloin saa kiinni kirjoitusvirheistä ja oudoista lauserakenteista.

6. Lähetän jutun kommenttikierrokselle. Laitan tekstin katsottavaksi ensin tilaajalle, jolloin siihen voi tarvittaessa tehdä vielä isompia rakenteellisia muutoksia. Lopuksi lähetän sen haastateltaville, jotka voivat tehdä tarkennuksia sitaatteihinsa. Kaikki kommentit tallentuvat Google Drivessä samaan dokumenttiin. Artikkelin hintaan kuuluu yksi korjauskierros.

7. Teen muutokset ja toimitan valmiin jutun. Tarvittaessa voin myös tehdä lisähintaan someen tai uutiskirjeeseen sopivat nostot artikkelista.

Tarvitsetko artikkelin, asiantuntijablogin tai asiakastarinan? Tutustu artikkelihinnastoon ja laita viestiä!