Aiemmin tilasin työssäni paljon markkinointisisältöjä ja nyt tuotan niitä muille. Olen oppinut, että onnistuneen sisällön kulmakivenä on selkeä briiffi.

Hyvä briiffi eli toimeksianto kertoo sisällöntuottajalle tarpeelliset taustatiedot jutun toteuttamista varten. Tilaajalla on etukäteen yleensä aina jonkinlainen visio sisällöstä. Mitä paremmin sen pystyy sanoittamaan, sitä tarkemmin työ vastaa toivottua.

Jos kirjoittajalle antaa vapaat kädet, voi käydä niin, että sinänsä hyvä teksti ei tuekaan markkinoinnin tavoitteita. Kärjistäen voisi sanoa, että sitä saat mitä briiffaat. Briiffi kannattaa kirjata ylös vaikkapa sähköpostiin, jotta siihen on helppo palata.

Kokosin siis muistilistan tekstin tilaajalle! Kun ostat markkinoinnin sisältöjä, mieti näitä asioita:

  • Tekstin aihe. Mitä teksti käsittelee? Mitä sillä halutaan sanoa? Mihin kysymyksiin tekstillä vastataan? On parempi keskittyä kirkkaasti yhteen asiaan kuin yrittää mahduttaa mukaan kaikki mieleen tuleva.
  • Tavoite. Mitä tekstillä halutaan saada aikaan? Minne lukijat pyritään ohjaamaan? Liittyykö sisältöön jokin suora toimintakehote, kuten tapahtumaan ilmoittautuminen tai yhteydenotto?
  • Kohderyhmä. Kenelle teksti kirjoitetaan? Ovatko kyseessä nykyasiakkaat vai potentiaaliset asiakkaat, päättäjätason henkilöt, loppukäyttäjät vai kenties yrityksen oma henkilöstö? Kuinka paljon lukijat tietävät aiheesta? Tämä määrittää esimerkiksi sen, paljonko asioita on syytä selittää.
  • Sisällön muoto. Tilaatko tiedotteen, asiantuntijablogin, referenssitarinan vai somemainoksen? Jokainen näistä vaatii omanlaisensa lähestymistavan. Toki muotoa voi pohtia myös sisällöntuottajan kanssa. Joskus toinen formaatti voisikin sopia tilanteeseen paremmin.
  • Hakukoneoptimointi. Pitääkö tekstiin sisällyttää tiettyjä termejä tai avainsanoja?
  • Tekstin tyyli. Onko organisaation äänensävy hilpeä, asiantunteva tai viileän etäinen? Miten sitaatit merkitään, kursivoidaanko tietyt termit? Sisällöntuottajalle kannattaa tarjota malliksi aikaisempia vastaavia sisältöjä.
  • Tekstin pituus. Onko sisällöllä jokin tietty sana- tai merkkimäärä, johon sen tulee mahtua?
  • Taustamateriaalit. Mitä aiemmin on julkaistu samasta aiheesta? Löytyykö muuta hyödyllistä taustamateriaalia?
  • Haastateltavat. Ketä haastatellaan? Toimita haastateltavien yhteystiedot ja mielellään myös tieto siitä, onko haastattelusta sovittu heidän kanssaan etukäteen.
  • Aikataulu. Mihin mennessä sisällön tulee olla valmis? Mitä enemmän juttuun sisältyy esimerkiksi haastateltavia, sitä enemmän aikaa tarvitaan.

Tarvitsetko markkinoinnin tai viestinnän sisältöjä? Tutustu Tekstitalon palveluihin!

YouTube-kanavaltani löydät hyödyllisiä tutoriaalivideoita markkinointiin ja sisällöntuottamiseen liittyen.