Miten varmistaa, että ulkoistettu sisällöntuotanto vastaa markkinoinnin tavoitteita? Kokosin muistilistan tekstien tilaajille.

Hyvä briiffi eli toimeksianto kertoo sisällöntuottajalle tarpeelliset taustatiedot tekstin toteuttamista varten. Tilaajalla on etukäteen yleensä aina jonkinlainen visio sisällöstä. Mitä paremmin sen pystyy sanoittamaan, sitä tarkemmin työ vastaa toivottua.

Jos kirjoittajalle antaa vapaat kädet, voi käydä niin, että sinänsä hyvä teksti ei tuekaan markkinoinnin tavoitteita. Kärjistäen voisi sanoa, että sitä saat mitä briiffaat. Briiffi kannattaa kirjata ylös vaikkapa sähköpostiin, jotta siihen on helppo palata.

Kun ostat sisällöntuotantoa, mieti näitä asioita:

  • Tekstin aihe. Mitä teksti käsittelee? Mistä näkökulmasta? On parempi keskittyä kirkkaasti yhteen asiaan kuin yrittää mahduttaa mukaan kaikki mieleen tuleva.
  • Tavoite. Miksi teksti kirjoitetaan? Mitä sillä halutaan saada aikaan? Pyritäänkö lukijat ohjaamaan tekemään jotakin, esimerkiksi ilmoittautumaan tapahtumaan?
  • Kohderyhmä. Kenelle teksti kirjoitetaan? Ovatko kyseessä nykyiset asiakkaat vai potentiaaliset asiakkaat, asiantuntijat vai vasta-alkajat? Kuinka paljon lukijat tietävät aiheesta? Tämä määrittää esimerkiksi sen, paljonko asioita on syytä selittää.
  • Sisällön muoto. Tilaatko tiedotteen, asiantuntijablogin vai asiakastarinan? Jokainen näistä vaatii omanlaisensa lähestymistavan. Toki muotoa voi pohtia myös sisällöntuottajan kanssa. Joskus toinen formaatti voisikin sopia tilanteeseen paremmin.
  • Hakukoneoptimointi. Pitääkö tekstiin sisällyttää tiettyjä termejä tai avainsanoja, jotta se löytyy paremmin Googlesta?
  • Tekstin pituus. Onko sisällöllä jokin tietty sana- tai merkkimäärä, johon sen tulee mahtua?
  • Taustamateriaalit. Mitä teillä on aiemmin julkaistu samasta aiheesta? Löytyykö muuta hyödyllistä taustamateriaalia? Sisällöntuottajalle voi tarjota malliksi aikaisempia vastaavia sisältöjä.
  • Haastateltavat. Ketä haastatellaan? Sovi haastateltavan kanssa etukäteen, että haastattelu onnistuu. Toimita yhteystiedot sisällöntuottajalle, niin hän pääsee suoraan sopimaan haastatteluaikaa.
  • Aikataulu. Mihin mennessä sisällön tulee olla valmis? Mitä enemmän juttuun sisältyy haastateltavia, sitä enemmän aikaa tarvitaan haastattelujen sopimiseen ja kommenttikierroksiin.

Tarvitsetko tekstejä markkinointiin ja viestintään? Tutustu sisällöntuotannon palveluihin!

Artikkeli päivitetty 3.7.2023.